Aktiv deltakelse i gruppejakter tjener vilt sjimpanser kjøttilgang

Bønnevandring - Aktiv deltagelse i Guds mysterier | Et profetisk eventyr Norge rundt (Mars 2019).

Anonim

Wild sjimpanser av Taï nasjonalpark, Elfenbenskysten, jakte i grupper for å fange aper. Ved å observere gruppejakter og kjøttdeling, fant et internasjonalt team av forskere fra Max Planck-instituttet for evolusjonær antropologi i Leipzig, Tyskland, at sjimpansejaktoppførsel er en samarbeidsakt som tjener deltakerne en god del av byttet.

"Chimpanzee jakt suksess økte når flere sjimpanser deltok i jakten eller i felles bytte søk før starten av en jakt", sier Liran Samuni av Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology og første forfatter av studien. "Deling av kjøtt etter vellykkede hunter oppfordret til jaktenes deltakelse, da byttedyr delte oftere med jegere enn ikke-jegere, til tross for lignende tiggeforsøk."

Videre fant forskerne at sjimpansejaktoppførsel var knyttet til aktiveringen av oksytocin, et nevrohormon etablert som en tilrettelegger for kooperativ oppførsel hos mennesker og andre dyr. Oksytokinaktivering under sjimpansejakt er en potensiell mekanisme som letter samarbeidsjakt. "Vår nye studie gir sterk støtte til den samarbeidsvillige arten av jaktadferd i noen ville sjimpanser, sannsynligvis tilrettelagt av nevroendokrine og atferdsmekanismer", sier seniorforfatter Roman Wittig.

Som med mennesker, er jakt suksess sannsynlig motivasjon og ytelsesavhengig, med liten garanti for at innsatsen investert i jakt vil lønne seg. En mekanisme der aktive jaktspillere som ikke fanget byttet fortsatt belønnes med kjøtt, en svært verdifull matkilde, støtter fremtidig samarbeid for å potensielt øke ytelsen.

Kjøttdeling sikrer en mer forutsigbar kjøtttilgjengelighet gjennom året, som kunne ha formet menneskelig hjerneutvikling og livshistorieegenskaper. Hvis samarbeid i jakt og kjøtttilgjengelighet har formet menneskers livshistorieegenskaper, tyder denne studien på at lignende utvalgstrykk også kan fungere for å forme livshistorieegenskaper i sjimpanser, sier forskerne.

menu
menu