Hvordan antibiotisk bruk i dyr bidrar til antibiotikaresistens

Kent Hovind - Seminar 4 - Lies in the textbooks [MULTISUBS] (Juli 2019).

Anonim

Overforbruket av veterinære antibiotika i animalsk produksjon og de påfølgende landbruk av gjødsel bidrar til økt antibiotikaresistens i jord. En ny gjennomgang publisert i European Journal of Soil Science undersøker resultatene av nyere studier om bruk av veterinær antibiotika, konsentrasjoner av antibiotika og overflod og mangfold av antibiotikaresistensgener i husdyrgjødsel og i jord som mottar gjødsel- eller gjødselkompost.

Gjennomgangen omhandler også behovet for strengere forskrifter om bruk av veterinære antibiotika og fremtidige forskningsveiledninger på mekanismer for antibiotikaresistens og resistensstyring.

"Gjenvinning av husdyrgjødsel til jord er bra for jordkvalitet, men spredningen av antibiotikaresistens må håndteres raskt, " sa medforfatter Dr. Fang-Jie Zhao fra Nanjing Agricultural University i Kina.

menu
menu