Microbe-studien fremhever grønnsaksforgiftning

Crossroads: Labor Pains of a New Worldview | FULL MOVIE (Juli 2019).

Anonim

Grønlands isplate er ofte sett som et uberørt miljø, men ny forskning har avslørt at det ikke er tilfelle.

En dansk-ledet studie, som ble publisert i dagboken Environmental Research Letters, undersøkte hvordan mikrober fra isen har potensial til å motstå og nedbryte globalt utslippte forurensninger som kvikksølv, bly, PAH og PCB.

Dr Aviaja Hauptmann, fra Universitetet i Grønland, ledet forskningen. Hun sa: "Globalt utslippte forurensninger akkumuleres i Arktis og lagres i kryosfærens frosne omgivelser, noe som i hovedsak betyr at de har blitt reservoarer av giftige kjemikalier.

"Vår forståelse av hvordan biologiske prosesser påvirker forurensning i Arktis er begrenset, og derfor håper vi at studien vår representerer et stort skritt videre i forståelsen og løsningen av dette problemet."

Forskerne tok prøver fra flere overflateislokaler på Grønlands isplate, som de analyserte ved hjelp av metagenomiske data og inned genomer. Resultatene deres viser at de mikrobielle samfunnene som finnes i isarkene har potensial til å motstå og nedbryte forurensninger.

Dr Hauptmann sa: "Det mikrobielle potensialet for å nedbryte antropogene forurensninger, inkludert polyklorbifenyler (PCB), polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og tungmetallkviksølv og bly, viste seg å være utbredt og ikke begrenset til regioner nær menneskelige aktiviteter."

De fant også at innede eller grupperte genomer viste nært likhet med mikroorganismer isolert fra forurensede habitater. Siden det genetiske potensialet for forurensningsresistens og nedbrytning vanligvis indikerer tilstedeværelsen av de relevante forurensningene, viser deres resultater at det grønne islaget fra et mikrobiologisk perspektiv ikke er et uberørt miljø.

Dr Hauptmann la til: "Det må legges mer oppmerksomhet mot potensiell utgivelse av menneskeskapte forurensninger i dette miljøet som skiftes raskt. Da islaget smelter på grunn av klimaendringer, har de potensialet til ikke bare å øke havnivået, men også forurense miljø rundt dem gjennom utgivelsen av andre menneskeskapte forurensninger som har akkumulert i dem. "

menu
menu