Mikroskala termophorese for å karakterisere treff fra høy gjennomstrømnings screening

MIKROSKALA - CENTRUM EDUKACJI I ROZRYWKI PARK MINIATUR (Juli 2019).

Anonim

En ny perspektivartikkel i mars 2018-utgaven av SLAS Discovery fra biologigruppen på European Screening Center Newhouse, beskriver hvordan European Lead Factory (ELF), en stor offentlig tilgjengelig narkotikafunnplattform, bruker mikroskopisk termophorese (MST) for å hjelpe i prioritering av små molekyler treff fra high-throughput screening.

MST måler hastigheten og retningen av bevegelse av biomolekyler gjennom en temperaturgradient, som kan forandres når små molekyler binder seg til dem. Forfatterne beskriver MST-teknologien, deres analyseutvikling og screenings arbeidsflyter, erfaringer og sammenligne suksessen til MST med andre vanlige biofysiske analyseteknikker.

Utvikling av bruken av slike relativt nye teknologier er kritisk viktig for å forbedre effektiviteten av narkotikaforskning. I følge forfatterne har de fleste fagfolk innen narkotikaforskning krigshistorier om å forsøke å utvikle hitforbindelser bare for å ha opplevd krasjfeil, ofte på bekostning, da det ble tydelig at forbindelsene påvirket målproteinet gjennom noen falske, uproduktive og til slutt uutviklede mekanismer.

ELF gir et unikt perspektiv når det gjelder å vurdere bruken av MST for å unngå denne ubehagelige slutten på grunn av omfanget av deres aktiviteter og det store antallet og mangfoldet av mål som har blitt jobbet med.

menu
menu