Forskere rapporterer kjemisk reaksjon med potensial for å øke hastigheten på stoffutviklingen

SCP-261 Pan-dimensional Vending Machine | Safe class | Food / drink / appliance scp (Juli 2019).

Anonim

Kjemikere har lenge søkt å utvikle nye reaksjoner for direkte konvertering av enkle hydrokarbonbyggeblokker til verdifulle materialer som legemidler på en måte som på en pålitelig måte skaper de samme kjemiske bindingene og orienteringene. UT Southwestern forskere har truffet på en ny måte å gjøre det.

Evnen til å konsekvent skape ønskelige molekyler og unngå uønskede kan i stor grad akselerere farmasøytisk produksjon. Mange molekyler kommer i to speilbildekonfigurasjoner, ofte merket med venstrehånd og høyrehendt. Vanligvis er bare en av de to biologisk ønskede, men problemet er mer komplisert enn det, sa Dr. Uttam Tambar, lektor for biokjemi og senior forfatter av en studie som beskriver reaksjonen som ble publisert på nettet i naturen.

"Umettede hydrokarboner inneholder bare to typer bindinger, karbon-hydrogen og karbon-karbon. Det er veldig utfordrende å selektivt omdanne utgangsmaterialet hydrokarbon, kalt råstoffet, til et produkt der du selektivt har omdannet en karbon-hydrogenbinding til en ny binding i hvert molekyl. Vi kan gjøre det, "sa Dr. Tambar.

"Vi handler ikke bare om venstre- eller høyrehånds konfigurasjon, vi har også å gjøre med hvilken posisjon molekylet er kjemisk modifisert, " la han til.

Selektivitetsproblemet utfordrer kjemikere som ofte møter det når de forsøker å transformere omdannet umettede hydrokarboner som inneholder en eller flere karbon-karbon-dobbeltbindinger, noe som resulterer i vanskelige å separere blandinger av forbindelser som krever påfølgende kjemiske trinn for å underoppdele blandingene til ønsket molekyler.

"Vi har utviklet en metode for direkte konvertering av en rekke tobindeholdige materialer til nyttige produkter. En spesialdesignet chiral katalysator brukes til å oksidere hydrokarboner i multifunksjonelle forbindelser som er oppnådd i høy renhet og omdannes lett til et utvalg av molekyler som vil strømline syntesen av fremtidige farmasøytiske stoffer, sier Dr. Leila Bayeh, en tidligere kandidatstudent og hovedforfatter av studien. Dr. Bayeh er nå en postdoktoralforsker ved Massachusetts Institute of Technology.

Uttrykket "chiral katalysator" betyr at katalysatoren som orkestrerer hele reaksjonen, har riktig orientering - en venstre- eller høyrehånds konfigurasjon som situasjonen krever - for å skape den ønskede kjemiske transformasjonen, forklarte han.

Orienteringen og riktig plassering av alle kjemiske bindinger er avgjørende fordi feil molekylet generert fra en reaksjon kan være ineffektivt eller potensielt farlig.

Derfor vektlegger konsistensen.

menu
menu