Theranostic nanopartikler for sporing og overvåkning av sykdomstilstand

Nanotechnology in Cancer Research | Jessica Winter | TEDxColumbus (Juli 2019).

Anonim

Selv om den mest grunnleggende definisjonen av en "theranostisk" nanopartikkel er en nanopartikkel som ganske enkelt har en terapeutisk del og bildebehandling eller diagnostisk del på samme partikkel, legger forfatterne av en ny SLAS-teknologi omtale arten særlig vekt på og understreker plattformene der selv -rapportering og sykdomskontroll er mulig i sanntid gjennom komponentens synergistiske karakter på de terapeutiske partiklene.

Gjennomgangen er organisert i teranostiske nanopartikler av spesifikke imaging og diagnostiske modaliteter, inkludert optisk avbildning, magnetisk resonans imaging (MR), ultralyd, computertomografi (CT) og nukleær bildebehandling.

Feltets utvikling i retning av slike responsive og "smarte" teranostiske nanopartikler kan brukes som redskaper for biovitenskapelige forskere, spesielt i sammenheng med å identifisere markører og karakterisere celler og sykdommer i løpet av levetiden.

Mange kliniske bildebehandlingsteknologier har begrensninger i oppløsning når de oppdager små mengder molekylære markører, men theranostiske nanopartikler kan brukes i kombinasjon for å gi tidlig oppdagelse og behandling av sykdommer, og har potensial til å fremme bildeplattformer for bedre ytelse.

menu
menu