Video: Sentinel-3B liftoff

Sentinel-3B liftoff replay (April 2019).

Anonim

Den andre Copernicus Sentinel-3 satellitten, Sentinel-3B, løftet på en Rockot fra Plesetsk Cosmodrome i Nord-Russland kl. 17:57 GMT (19:57 CEST) 25. april 2018. Sentinel-3B slutter sin tvilling, Sentinel-3A, i bane. Parring av identiske satellitter gir den beste dekningen og datatilførselen til Europas Copernicus-program - det største miljøovervåkingsprogrammet i verden. Satellittene har samme serie av banebrytende instrumenter for å måle hav, land, is og atmosfære.

Sentinel-3-oppdraget er i ferd med å drive en ny generasjon dataprodukter, og står sentralt i operasjonell oceanografi. For eksempel gir det målinger for å overvåke akvatisk biologisk produktivitet og marine forurensning, for å kartlegge havnivåendring og å prognose sjøstaten for effektiv og sikker skiprute. I tillegg til å måle havene, leverer oppdraget også unik og tidsriktig informasjon om endring av landdekke, vegetasjon, urbane varmeøyer og sporing av brannfyrer.

menu
menu